Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Register plačilnih institucij

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nadzor plačilnih institucij  > Dovoljenja Banke Slovenije

Dovoljenja Banke Slovenije

Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot (hibridna) plačilna institucija

Pogoji, postopki in dokumentacija v zvezi z dovoljenjem za opravljanje plačilnih storitev kot (hibridna) plačilna institucija so opisani v 3. podpoglavju 2. poglavja Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS, Uradni list RS, št. 58/09, 34/10, 9/11, 32/12, 81/15 in 47/16).
 
V 29. členu ZPlaSS so opredeljene zahteve za izdajo dovoljenja, podrobnosti glede vsebine zahteve ter spremljajoče dokumentacije in dokazil pa so določene v Sklepu o vsebini zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija, hibridna plačilna institucija ali plačilna institucija z opustitvijo(Uradni list RS, št. 73/09).

 

K zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje plačilnih storitev kot (hibridna) plačilna institucija mora biti priložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi.
 
V skladu s Sklepom o višini zneskov letnih nadomestil za nadzor in taks za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj Banke Slovenije po Zakonu o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list RS, št. 78/09, 32/11 in 85/16) znaša taksa za odločanje o zahtevi za izdajo tega dovoljenja 4.500,00 EUR. Znesek takse se nakaže na transakcijski račun Banke Slovenije (SI56 0100 0000 0100 090, sklic na št.: SI05312709226).

Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija z opustitvijo

Pogoji, postopki in dokumentacija v zvezi z dovoljenjem za opravljanje plačilnih storitev kot plačilna institucija z opustitvijo so opisani v 67. členu ZPlaSS.

Ostala določila so enaka kot za (hibridne) plačilne institucije.

BANKA SLOVENIJE
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 4719 565
Faks: 01 4719 725

E-pošta za splošne informacije o plačilnih institucijah in družbah za izdajo elektronskega denarja: placilne.institucije@bsi.si

E-pošta za obvestila pristojnih organov v zvezi s plačilnimi institucijami in družbami za izdajo elektronskega denarja: passport.paymentinstitutions@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti