Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Seznam menjalcev

Dovoljenja Banke Slovenije

Poročanje o menjalniškem poslovanju

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nadzor menjalniškega poslovanja  > Dovoljenja Banke Slovenije

Dovoljenja Banke Slovenije

Dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje menjalniških poslov

Zakon o deviznem poslovanju (ZDP-2, Uradni list RS, št. 16/08, 85/09 in 109/12) ureja način opravljanja menjalniških poslov ter izdajo, odvzem in prenehanje dovoljenja, ki ga Banka Slovenije izda menjalcu za opravljanje menjalniških poslov. ZDP-2 določa osnovne pogoje za izdajo dovoljenja, ki se nanašajo na primernost t. i. kvalificiranega lastnika in odgovorne osebe menjalca, ustreznost poslovnega prostora in računalniške tehnologije ter usposobljenost delavcev, ki naj bi opravljali menjalniške posle. 
 
Ti pogoji so skupaj s postopki in dokumentacijo v zvezi z dovoljenjem za opravljanje menjalniških poslov podrobneje opredeljeni v 2. in 3. poglavju Sklepa o opravljanju menjalniških poslov (Sklep, Uradni list, RS št. 30/13).
 
K vlogi za pridobitev dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov mora biti priložen dokaz o plačilu takse za odločanje o zahtevi.
 
V skladu s Sklepom o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 12/12, 36/12, 17/13 in 24/13) znaša taksa za odločanje o izdaji dovoljenja menjalcu za opravljanje menjalniških poslov 382,00 EUR. Znesek takse se nakaže na transakcijski račun Banke Slovenije (SI56 0100 0000 0100 090, sklic na št.: SI05312709226).
 
V postopku odločanja o izdaji dovoljenja za opravljanje menjalniških poslov Banka Slovenije med drugim preverja izpolnjevanje pogojev iz ZDP-2 in Sklepa ter lahko opravi pregled na kraju samem. Če Banka Slovenije ugotovi, da ti pogoji niso izpolnjeni, zavrne vlogo za pridobitev dovoljenja.
 

BANKA SLOVENIJE
Plačilni in poravnalni sistemi
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 4719 565
Faks: 01 4719 725

E-pošta za splošne informacije o menjalniškem poslovanju: placilne.institucije@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti