Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja na nacionalni ravni

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov  > Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja na nacionalni ravni

Zagotavljanje neprekinjenega poslovanja na nacionalni ravni

Neprekinjenost poslovanja slovenskih plačilnih in poravnalnih sistemov je urejena s pravili na ravni vsakega posameznega plačilnega oz. poravnalnega sistema, na način, da imajo posamezni sistemi glede na poslovne zahteve po zagotavljanju neprekinjenega poslovanja vzpostavljene lastne rezervne rešitve in izdelane lastne načrte neprekinjenega poslovanja.
Banka Slovenije v vlogi preglednika slovenskih plačilnih in poravnalnih sistemov pri ugotavljanju ustreznosti zagotavljanja neprekinjenega poslovanja posameznega sistema sledi mednarodnim standardom, dobrim praksam in načelom zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. Kot referenčni čas dobre prakse neprekinjenega poslovanja za najbolj kritične plačilne oz. poravnalne sisteme velja obdobje 2 ur – to je obdobje, v okviru katerega mora biti delovanje sistema po izpadu ponovno vzpostavljeno. Banka Slovenije upravljavce posameznih sistemov vzpodbuja, da učinkovitih ukrepov neprekinjenega poslovanja ne vzpostavijo le sami, ampak vzpostavitev le-teh zahtevajo tudi od udeležencev sistemov.
 
V najpomembnejšem nacionalnem plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija kot delu sistema TARGET2 so Banka Slovenije kot upravitelj in udeleženke sistema (domače banke in hranilnice) zavezane k zagotavljanju pogojev in koriščenju naprednih enotnih rešitev za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja sistema TARGET2, kar posledično zagotavlja najvišjo razpoložljivost in zanesljivost izvajanja plačilnih storitev za njihove končne uporabnike (fizične in pravne osebe kot komitente bank in hranilnic).
Z integracijo slovenskih plačilnih in poravnalnih sistemov v mednarodne plačilne in poravnalne sisteme (predvsem v vseevropske sisteme) so predmet integracije tudi politike in standardi neprekinjenega poslovanja. Tako slovenski plačilni in poravnalni sistemi preko mednarodnih pobud prevzemajo tehnološke in postopkovne prakse zagotavljanja neprekinjenega poslovanja. Zaradi soodvisnosti različnih finančnih infrastruktur in naraščajoče soodvisnosti čezmejnih in domačih finančnih tokov, je za učinkovito zagotavljanje neprekinjenega poslovanja ključno medinstitucionalno in čezmejno sodelovanje nadzornih institucij. Na nacionalni ravni za ta namen sodelujejo Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Agencija za zavarovalni nadzor, katerih skupno delovanje je utemeljeno na Pravilniku o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 23/11).

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti