Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

TARGET2-Securities

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

Centralna depotna družba

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Poravnava vrednostnih papirjev  > Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities

Nacionalna uporabniška skupina TARGET2-Securities (T2S NUG) je bila ustanovljena avgusta 2007 z namenom identifikacije optimalnega načina vključitve slovenskega okolja na T2S. Njene trenutne ključne naloge zajemajo povezovanje deležnikov slovenskega trga vrednostnih papirjev z namenom informiranja o poteku izgradnje T2S, izmenjavo informacij in stališč v zvezi s T2S in identifikacijo vplivov T2S na slovensko okolje ter potrebnih prilagoditev.
 
Na ravni EU je identificirano večje število potencialnih področij izven sfere T2S, s potencialnim vplivom na obnašanje investitorjev in posrednikov, katerih harmonizacija na ravni EU lahko predstavlja nadaljnji korak k povezovanju evropskih trgov vrednostnih papirjev. Zato v sodelovanju med ECB (kot koordinatorjem na ravni EU) in nacionalnimi okolji, ki jih predstavljajo nacionalne uporabniške skupine za T2S, nenehno potekajo aktivnosti za odpravo že znanih ovir in identifikacijo novih potencialnih ovir. V Sloveniji skupina T2S NUG spremlja in obravnava tudi  harmonizacijska področja in aktivnosti, ki so neposredno ali posredno vezane na projekt T2S.
 
V skupini sodelujejo predstavniki Banke Slovenije, KDD, Združenja bank Slovenije, Združenja članov borze vrednostnih papirjev, Ljubljanske borze, Ministrstva za finance, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Agencije za trg vrednostnih papirjev, bank in borznoposredniških družb.
 
Mandat T2S NUG:
  • predstavlja kontakt na nacionalni ravni za ostale ravni upravljanja projekta T2S;
  • omogoča izmenjavo informacij v zvezi s T2S med predstavniki zainteresiranih strani;
  • obravnava analize vpliva T2S na slovensko okolje in identificira potrebne prilagoditve;
  • oblikuje izhodišča in pobude za komunikacijo s Svetovalno skupino T2S (angl. T2S Advisory Group), pristojnimi organi v Republiki Sloveniji ter po potrebi drugimi organi;
  • sodeluje pri pripravi odzivov na različna posvetovanja iz vidikov različnih tržnih udeležencev;
  • obravnava pobude deležnikov na vseh področjih prilagajanja enotnemu finančnemu trgu;
  • obravnava potrebne prilagoditve v slovenskem okolju;

T2S NUG zapisniki sestankov

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti