Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Statistika evroobmočja

Posebni standardi objavljanja statističnih podatkov - SDDS

Prva objava podatkov – hitra informacija

Devizni tečaji in plemenite kovine

Obrestne mere

Obrestne mere Evropske centralne banke

Temeljna in zamudna obrestna mera

Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov

Dolgoročna obrestna mera po konvergenčnem kriteriju

Tolarske obrestne mere do 2006

Neto finančna sredstva Banke Slovenije

Publikacije in informacije

Podatkovne serije

Raziskava o finančnih sredstvih in porabi gospodinjstev (HFCS)

Seznam kontaktnih oseb

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Statistika  > Obrestne mere  > Obrestne mere Evropske centralne banke

Obrestne mere Evropske centralne banke

Od:    
Do:    
     

Datum uveljavitve (1)      Mejni depozit      Operacije glavnega refinanciranja
(ključna obrestna mera ECB)
     Mejno posojilo     
16.03.2016 -0,40% 0,00% 0,25%
09.12.2015 -0,30% 0,05% 0,30%

Opombe:
( 1 ) Od 1. januarja 1999 do 9. marca 2004 se datum uveljavitve nanaša na spremembo obrestne mere mejnega depozita in mejnega posojila. Obrestna mera operacije glavnega refinanciranja se je spremenila na dan poravnave prve operacije, ki je sledila navedenemu datumu. Sprememba obrestne mere 18. septembra 2001 je stopila v veljavo na isti dan. Od 10. marca 2004 dalje je datum uveljavitve datum spremembe obrestne mere tako za mejni depozit in mejno posojilo kot tudi za operacije glavnega refinanciranja (praviloma sprememba stopi v veljavo na dan poravnave prve operacije glavnega refinanciranja, ki sledi seji Sveta ECB).
( 2 ) S ciljem olajšati tržnim udeležencem prehod na nov režim ob uvedbi evra, je ECB 22. decembra 1998 najavila, da za obdobje med 4. in 21. januarjem 1999, izjemoma velja ožji pas 50 bazičnih točk med obrestnima merama mejnega depozita in mejnega posojila.
( 3 ) Dne 8. junija 2000 je ECB najavila, da bodo od operacije poravnane 28. junija 2000 dalje, operacije glavnega refinanciranja Evrosistema izvajane kot avkcije z variabilno obrestno mero. Od takrat pa do 14. oktobra 2008 je bila obrestna mera glavnega refinanciranja izklicna obrestna mera, tj. najnižja obrestna mera, po kateri lahko nasprotne stranke predložijo svoje protiponudbe. Pred tem so bile operacije izvajane kot avkcije s fiksno obrestno mero.
( 4 ) ECB je 8. oktobra 2008 sklenila, da bodo od operacije, poravnane 15. oktobra 2008, dalje, operacije glavnega refinanciranja izvajane kot avkcije s fiksno obrestno mero in s polno dodelitvijo, po obrestni meri operacij glavnega refinanciranja, to je takratnih 3,75 %.

Razlage pojmov:
Avkcija z variabilno obrestno mero:
avkcijski postopek, v katerem nasprotne stranke licitirajo tako denarni znesek posla, ki ga želijo skleniti s centralno banko, kot tudi obrestno mero, po kateri želijo skleniti posel.
Avkcija s fiksno obrestno mero: avkcijski postopek, v katerem je obrestna mera opredeljena vnaprej s strani centralne banke in udeležene nasprotne stranke licitirajo denarni znesek posla, ki ga želijo skleniti po fiksni obrestni meri.
Avkcija s fiksno obrestno mero in s polno dodelitvijo: avkcijski postopek, v katerem je obrestna mera opredeljena vnaprej s strani centralne banke. Udeležene nasprotne stranke ponudijo centralni banki denarni znesek posla po tej fiksni obrestni meri, katerega centralna banka v celoti sprejme.
 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti