Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS    

Poročanje BS

V podpoglavju Poročanje Banki Slovenije se nahajajo informacije o načinu poročanja podatkov Banki Slovenije. Vsi, ki ste zavezani za poročanje Banki Slovenije, boste na teh straneh našli vse obrazce, navodila in programe, ki jih potrebujete za poročila. Sklop Poslovanje s komitenti je namenjen vsem komitentom, ki potrebujete različne informacije o izvajanju plačilnega prometa preko Banke Slovenije

Elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje poslovnih subjektov z Banko Slovenije določa  Navodilo poslovnim subjektom za varno elektronsko poslovanje z Banko Slovenije.

Za vzpostavitev elektronskega poslovanja z Banko Slovenije je potrebno za posamezno področje izvesti spodnje tri korake:

1. Izmenjava digitalnih potrdil

Prijava digitalnega potrdila poslovnega subjekta

Za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije lahko poslovni subjekti uporabljajo le digitalna potrdila, ki ustrezajo varnostnim zahtevam Banke Slovenije.

Vsak poslovni subjekt, ki želi elektronsko poslovati z Banko Slovenije mora preko elektronskega obrazca na spletni strani Banke Slovenije oddati prijavo digitalnega potrdila.

Po oddaji prijave ali preklica digitalnega potrdila za produkcijsko okolje, poslovni subjekt na naslov, ki je zapisan v digitalnem potrdilu, prejme elektronsko sporočilo z nadaljnjimi navodili. Priponko v sporočilu je potrebno natisniti, podpisati ter poslati v skladu z navodili v sporočilu.

Poslovni subjekti, ki imajo v Banki Slovenije že veljavno digitalno potrdilo za izbrano poročanje, lahko uporabijo to digitalno potrdilo tudi za ostala poročanja. To izvedejo preko zgoraj navedenega elektronskega obrazca za prijavo digitalnega potrdila.

Preko tega obrazca lahko poslovni subjekti uporabo svojega digitalnega potrdila za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije prekličejo še pred potekom obdobja veljavnosti digitalnega potrdila. V primeru preklica digitalnega potrdila za produkcijsko poslovanje mora poslovni subjekt podatke o preklicu posredovati v skladu z navodili, ki jih je prejel v elektronskem sporočilu.

V kolikor se poslovni subjekt v aplikacijo za prijavo digitalnega potrdila prijavi z istim potrdilom, lahko za izbrano potrdilo pregleduje tudi oddane prijave in dodeljene dostope.


Uvoz digitalnih potrdil Banke Slovenije

Poslovni subjekti morajo uvoziti korenska digitalna potrdila CA strežnikov Banke Slovenije. Digitalni potrdili Banka Slovenije CA Root ter Banka Slovenije SACA se uvozi v Trusted Root Certification Authorities, digitalno potrdilo podrejenega CA za aplikacije v BS pa v Intermediate Certification Authorities. Digitalno potrdilo področja se uvozi v ustrezen certifikatni pomnilnik (običajno Other People).

Digitalna potrdila Banke Slovenije so objavljena na strani Digitalna potrdila BS (x509).

2. Izbor načina izmenjave datotek oz. poročil

Sistem za izmenjavo datotek oz. poročil omogoča več načinov posredovanja podatkov, katera se ločijo glede na stopnjo avtomatizacije, ki jo želi poslovni subjekt vzpostaviti. Katerega od možnih načinov bo uporabil za posamezno izmenjavo poročila se odloči sam.

Možni načini posredovanja datotek oz. poročil so naslednji:

 1. Spletne storitve BS_B2BWS za izmenjavo datotek oz. poročil z Banko Slovenije omogočajo najvišjo stopnjo avtomatizacije. Spletne storitve BS_B2BWS omogočajo: oddajo ter sprejem datotek, potrjevanje prejema datotek, prevzem šifrantov, izpis podatkov o uporabniku, izpis dodeljenih dostopov za digitalno potrdilo uporabnika, preverjanje veljavnosti digitalnega potrdila uporabnika in njegove registracije, izpis informacij o področju, prevzem seznama poslanih in prejetih datotek ter prevzem dodatnih informacij o posamezni datoteki.
  Primer programske kode za komunikacijo s spletnimi storitvami BS_B2BWS
  V zip datoteki se nahaja C# projekt .NET 4 za Visual Studio 2010, v katerem je prikazan primer vzpostavitve osnovne komunikacije s spletnimi storitvami BS_B2BWS za izmenjavo datotek. Projekt zajema primer kode za podpisovanje, šifriranje, prejemanje in pošiljanje datotek. Namen objavljene kode je olajšati razvoj aplikacij, zato koda kot taka ni namenjena in optimizirana za delovanje v produkcijskem okolju.
   
 2. Odjemalec iBSWSClient za izmenjavo datotek/poročil z Banko Slovenije omogoča ročni in avtomatski prenos datotek, poročil, odgovorov in ostalih obvestil med vašim sistemom in Banko Slovenije. Podpira uporabo vseh funkcionalnosti spletnih storitev BS_B2BWS, poleg tega pa glede na zahteve področja omogoča tudi podpisovanje, (de)šifriranje ter stiskanje datotek. 
 3. Spletne strani za izmenjavo datotek oz. poročil z Banko Slovenije so namenjene ročnemu posredovanju že pripravljene datoteke/poročila. Spletne strani podpirajo uporabo vseh funkcionalnosti spletnih storitev BS_B2BWS. 
 4. Aplikacija iBSReport2, ki omogoča vnos posameznih podatkov v obrazec poročila ter njegovo posredovanje v Banko Slovenije. Uporaba aplikacije je trenutno možna za Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2) ter Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2).
 5. Spletne storitve za izmenjavo datotek oz. poročil z Banko Slovenije po ZBS standardu (B2B), omogočajo oddajo, sprejem ter potrjevanje prejema datotek/poročil.  

Komunikacijski protokol izmenjave datotek oz. poročil med poslovnimi subjekti in Banko Slovenije preko elektronske pošte, ki je bil veljaven v preteklosti in bo postopoma opuščen, je opisan v navodilu za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti.

3. Priprava datotek oz. poročil

Datoteko oz. poročilo za posamezno področje je potrebno pripraviti v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani Tehnična navodila in XML sheme.

Navodila in obrazci

Elektronsko poslovanje

XML sheme in tehnična navodila

Digitalna potrdila BS

Prijava digitalnega potrdila

Poročanje Banki Slovenije

V primeru tehničnih težav nudi pomoč Help desk Banke Slovenije

telefon: 01 471 91 11
kontaktni obrazec

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti