Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Pošiljanje kriptiranih poštnih sporočil zaposlenim v Banki Slovenije

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Digitalna potrdila BS (x509)  > Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Korenska digitalna potrdila

Uvoziti morate digitalna potrdila CA strežnikov Banke Slovenije. Digitalni potrdili Banka Slovenije CA Root ter Banka Slovenije SACA uvozite v Trusted Root Certification Authorities, digitalno potrdilo podrejenega CA za aplikacije v BS uvozite v Intermediate Certification Authorities.

Subject name     Issuer     Expiration Date     Thumbprint
CN = Banka Slovenije CA Root   CN = Banka Slovenije CA Root   24.10.2027   2a fb f5 2a 58 1a 7b d9 af cf 5b 50 33 f6 ac 6f 5d 18 be 39
DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   CN = Banka Slovenije CA Root   14.03.2018   13 88 66 8d 8c 56 ca 7c 7c de 75 ff 34 25 f0 fc 02 b1 c7 a9
CN = Banka Slovenije SACA   CN = Banka Slovenije SACA   5.9.2028   a2 b7 3d 6a 10 02 f9 34 13 ce 8a de e1 4d 6e 6c 28 3f f8 40
OU = sigen-ca
O = state-institutions
C = si
  OU = sigen-ca
O = state-institutions
C = si
  29.06.2021   3e 42 a1 87 06 bd 0c 9c cf 59 47 50 d2 e4 d6 ab 00 48 fd c4

Pošiljanje kriptiranih datotek na aplikativne naslove

Spodaj so navedena digitalna potrdila po aplikacijah. Če digitalno potrdilo za poslovanje preko elektronske pošte za iskano aplikacijo ni prikazano, pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov aplikacije. Odgovor, ki ga boste prejeli, bo vsebovalo tudi digitalno potrdilo za želeno aplikacijo. Prejeto digitalno potrdilo uvozite v svoje certifikatne pomnilnike (običajno Other People).

Digitalni potrdili BSAPP_PROD ter BSAPP_TEST se uporabljata pri področjih:

Subject name     Issuer     Expiration Date     Thumbprint
SERIALNUMBER = 2460084818044
CN = BSAPP_PROD
OU = BANKA SLOVENIJE - 92582087
OU = org-web
OU = sigen-ca
O = state-institutions
C = si
  OU = sigen-ca
O = state-institutions
C = si
  02.06.2019   ca de 4c 54 2d 02 7e e4 b4 dd f4 b0 c8 77 78 e2 ed 03 d4 03
SERIALNUMBER = 2460084818052
CN = BSAPP_TEST
OU = BANKA SLOVENIJE - 92582087
OU = org-web
OU = sigen-ca
O = state-institutions
C = si
  OU = sigen-ca
O = state-institutions
C = si
  08.06.2020   c6 10 ac 0c 25 8e eb 8a ff de f5 14 d8 ff f7 db ae b5 fe ff
             

 

Digitalna potrdila po ostalih aplikacijah oz. področjih:

Subject name     Issuer     Email address     Expiration Date     Thumbprint
Poročila o poslovanju investicijskih skladov (PORFIDZU)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORFIDZU, E = porfidzu@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub  

porfidzu@bsi.si

  14.03.2018  

6c dc 19 9c 71 e6 75 2b 42 89 6d 9a 80 35 87 e7 74 b9 9e cb

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORFIDZUTEST, E = porfidzutest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub  

porfidzutest@bsi.si

  14.03.2018  

89 32 8b 39 c3 f5 72 64 9d 34 0d da d4 17 f3 7d 04 f8 fe ee

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI-MFI)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORFIMFI, E = porfi-mfi@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   porfi-mfi@bsi.si   14.03.2018  

30 04 6d f0 7a 7b 17 3e 77 76 66 38 a3 6e af 7b 96 3f 69 cc

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORFIMFITEST, E = porfi-mfitest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   porfi-mfitest@bsi.si   14.03.2018  

6b 66 2d 3e a4 ca 6a 70 0f 07 8d ac fd e6 67 7c 09 0b 65 89

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)   
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija VIRIVEP, E = viri-vep@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   viri-vep@bsi.si   14.03.2018  

c7 fc a5 c3 39 e2 fa 50 6d 2d ce 84 71 af ac a0 94 ba ef cd

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija VIRIVEPTEST, E = viri-veptest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   viri-veptest@bsi.si   14.03.2018  

67 1a 5b 75 85 47 d1 ca db fe 7f 5b b1 1c 23 11 a3 b8 f3 b4

Poročila za oddelek Gotovinsko poslovanje (BS-OGP-porocila@bsi.si)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Porocila za oddelek gotovinskega poslovanja, E = BS-OGP-porocila@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   BS-OGP-porocila@bsi.si   14.03.2018  

24 b4 0a fb da 6c a1 5e 32 38 75 88 9d 00 f8 ba fa 3e d8 79

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PORLIZ, E = porliz@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   porliz@bsi.si   14.03.2018  

6e 62 73 e7 f2 5a 3c 7d ad 44 a3 a9 b3 2b 98 d8 07 45 3b 32

Medbančna posojila (BOMP)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija BOMP, E = bomp@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   bomp@bsi.si   14.3.2018   2e 9e ed 66 1a 9f 67 37 bd 4f 14 d3 8c 20 65 67 b3 f0 21 ce
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija BOMPTEST, E = bomptest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   bomptest@bsi.si   14.3.2018   ab 04 ca 2d 61 84 2c 4c 86 d5 0b 4c 51 e5 9f c1 8d 8c 11 1c
Likvidnostna lestvica (LL)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija LL, E = ll@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   ll@bsi.si   14.3.2018   3f 3f b6 a9 11 ed e1 98 88 8f e3 e0 fa 74 e1 5e 15 66 87 1e
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija LLTEST, E = lltest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   lltest@bsi.si   14.3.2018   58 57 92 c8 16 88 11 29 c5 27 d7 07 f0 d7 aa 92 d3 6e 53 d9
Kreditni portfelj bank (KPB)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija KPB, E = kpb@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   kpb@bsi.si   14.03.2018   91 75 46 2b 7f cc 98 7c 19 40 82 75 ee 49 9b e6 2e 42 aa e5
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija KPBTEST, E = kpbtest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   kpbtest@bsi.si   14.03.2018   87 f3 83 15 50 bd 8c a3 f6 4b 5d e7 6c b0 54 9e af 75 bd c7
Plačilni promet s tujino (PPT)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PPT, E = ppt@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   ppt@bsi.si   14.3.2018  

ed 0c 48 11 79 05 94 8b c6 bb 3d 07 d4 bb 60 8b 76 34 a8 5a

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija PPTTEST, E = ppttest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   ppttest@bsi.si   14.3.2018  

de cd 10 8d 33 33 b6 66 1b 73 70 4c 88 9b 44 5f 39 34 af a9

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija ITS, E = its@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   its@bsi.si   23.1.2018   0e ae 91 bb 70 f6 bc 83 ba 85 76 1e 89 7c ba db 08 5e 4e 3a
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija ITSTEST, E = itstest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   itstest@bsi.si   23.1.2018   a8 a7 5d 56 ad 43 88 3c 44 d8 42 0c df 4d ff e7 78 16 9a 0a
Tokovi likvidnosti (TL)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija TL, E = tl@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   tl@bsi.si   14.3.2018   44 f5 1e 47 f0 31 af 59 32 e2 a2 54 75 8b c9 d4 26 25 f0 0a
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija TLTEST, E = tltest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   tltest@bsi.si   14.3.2018   4f df ac b5 06 5a 3a d4 3e 2b 5b a8 86 d7 3c 77 3e 30 ee a9
Evidenca in kontrola menjalnic (EKM)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Evidenca in kontrola menjalnic - EKM, E = menjalnisko.poslovanje@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   menjalnisko.poslovanje@bsi.si   14.3.2018   4b e8 44 16 b6 84 bb 14 7f 56 7c 33 14 24 59 a9 0b 5e 09 f9
Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija IF, E = if@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   if@bsi.si   14.3.2018   5d 8d 5c a3 fd 92 fc 57 3b 9e c3 fb ee 88 5a ba 9a 7f e6 15
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija IFTEST, E = iftest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   iftest@bsi.si   14.3.2018   6c a0 01 8f d9 f4 bd 20 cb f0 1e f3 3a 66 b0 9d 38 33 66 fe
Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija SPI2, E = spi2@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   spi2@bsi.si   14.3.2018   bc b3 84 c9 e0 c5 b8 ac 55 44 ee 3f 04 e3 f4 6c fc 3f 77 07
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija SPI2TEST, E = spi2test@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   spi2test@bsi.si   14.3.2018   90 c6 72 41 47 eb 00 0b 29 f2 d6 eb 6e cc c9 f3 d1 12 f5 72
Aplikacija DBS
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija DBS, E = dbs@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   dbs@bsi.si   14.3.2018  

c1 7f fd 6a 06 5b 7e d7 93 8b ae 10 e4 75 54 80 d2 c3 4a e5

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije - Aplikacija DBSTEST, E = dbstest@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   dbstest@bsi.si   14.3.2018  

56 32 11 a4 99 44 7f a9 bb d7 90 0c 66 f3 44 10 9b 22 7b e7

Vrednostni papirji (VRP2)
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije – Aplikacija VRP2, E = vrp2@bsi.si   C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA   vrp2@bsi.si   15.12.2020  

de 63 4e 3a de 94 8c 3b f7 db b5 e4 34 47 ee 1e eb ce c7 7d

C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije – Aplikacija VRP2TEST, E = vrp2test@bsi.si   C = SI, O = Banka Slovenije, CN = Banka Slovenije SACA   vrp2test@bsi.si   15.12.2020  

43 d0 24 2c 33 55 6b 3d 77 b9 57 6c 6b c6 4e f9 4e 37 52 ef

Aplikacija UPRPS
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije – Aplikacija UPRPS, E = uprps@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   uprps@bsi.si   14.3.2018   2f 7f 9e 92 86 8a 47 7a c7 d9 0a 29 00 aa 51 0e d8 13 dd 6e
C = SI, S = Slovenia, L = Ljubljana, O = Banka Slovenije, OU = IT, CN = Banka Slovenije – Aplikacija UPRPS, E = upravljavci-ps@bsi.si   DC=si, DC=bsi, CN=Banka Slovenije CA SA Sub   upravljavci-ps@bsi.si   14.3.2018   dc 4c f0 c8 e8 2f 98 f0 aa d6 37 55 a8 f8 be 4b 9c cb 07 18

 

Register preklicanih digitalnih potrdil

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte Help desk Banke Slovenije (tel. št. 01 471 91 11 oz. kontaktni obrazec).

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti