Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

Aplikacija DBS

Sisbiz B2B (B2BSISBIZ)

Efektivne obrestne mere potrošniških kreditov (EOMPK)

Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Kreditni portfelj bank (KPB)

Zavarovanje terjatev (POOL)

Poročila o investicijskih skladih (PORFI DZU)

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)

Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT)

Register / šifrant tujih poslovnih subjektov (RTPS)

Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)

Tokovi likvidnosti (TL)

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)

Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2)

Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Zajamčene vloge (ZV)

Poročanje SReB in JAM (ZVSREBJAM)

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Tehnična navodila in XML sheme  > Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Tehnična navodila

Šifranti

Datoteka   Datum
Bančništvo na drobno/podjetje po CRD   17.12.2009
Oznaka bonitete komitenta   04.05.2016
Boniteta terjatve   04.05.2016
Denarni ustreznik   17.12.2009
Donosna/nedonosna izpostavljenost do fizične osebe po Ebini definiciji   04.05.2016
Donosna/nedonosna izpostavljenost po Ebini definiciji   04.05.2016
Interni odnosi znotraj družbe   04.05.2016
Vrsta izpostavljenosti do fizičnih oseb   04.05.2016
Kreditno oslabljene izpostavljenosti ob začetnem pripoznanju (POCI)   24.08.2017
Model vrednotenja   24.08.2017
Namen finančnih instrumentov in drugih postavk   24.08.2017
Obrestna občutljivost   17.12.2009
Obveznik sistema obveznih rezerv   17.12.2009
Možnost predčasnega odpoklica   17.12.2009
Odvisna družba po MRS 27   06.10.2015
Oznaka posla, ki nima oznake partije   04.05.2016
Oznaka skupine za namen izračunavanja kreditnih izgub   24.08.2017
Pokritost z zavarovanji   26.01.2010
Projektno financiranje   17.12.2015
Portfelj po CRR   04.05.2016
Vrste kreditov   04.05.2016
Povezane družbe po statistični definiciji   17.12.2009
Povezana oseba po CRR   17.09.2014
Povezane osebe po ZTFI   17.12.2009
Projektno financiranje   04.05.2016
Razpoložljivost premoženja   17.12.2009
Razredi zneskov (novi posli)   17.12.2009
Vrsta referenčne obrestne mere   12.10.2016
Vrsta restrukturiranja   17.12.2015
Sektor za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa   05.04.2011
Delitev sektorja S.14    11.01.2012
Sektor   24.06.2016
Postavke poročila   20.10.2017
Spremenljivost skupne obrestne mere   17.12.2009
Strukturiran finančni instrument   17.12.2009
Tip indeksacije   17.12.2009
Tip poročila   04.05.2016
Obstoječi/novi posli   17.12.2009
Iztržljivost finančnih instrumentov   17.12.2009
Valuta za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa   17.12.2009
Vrsta dolžniških vrednostnih papirjev   06.10.2015
Vrsta institucije    03.12.2010
Vrste izvedenih finančnih instrumentov    03.12.2010
Vključitev poštene vrednosti (IFI)   26.01.2010
Šifra poročila   04.05.2016
Vrste tveganja   17.12.2009
Originalna zapadlost za namen poročanja postavk izkaza vseobsegajočega donosa   05.04.2011
Zapadlost (orig./preostala/obd. ponovne določitve obr.m./sprem.obd.odpl. )   03.12.2010
Vrsta zavarovanja   17.12.2009

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BSAdmin.xsd 1.0 18.04.2008
BS01.xsd 1.0 01.03.2011
BS01admin.xsd 1.2 31.03.2016
BS01matrika.xsd 5.5 18.10.2017
BS01util.xsd 1.4 30.06.2016
BS01odgovor.xsd 5.5 18.10.2017
BS1K.xsd 1.0 31.03.2016
BS1Kadmin.xsd 1.0 31.03.2016
BS1Kmatrika.xsd 1.4 18.10.2017
BS1KOdgovor.xsd 1.1 18.10.2017
BDOG.xsd 1.0 31.03.2016
BDOGadmin.xsd 1.0 31.03.2016
BDOGmatrika.xsd 1.2 18.10.2017
BDOGOdgovor.xsd 1.1 18.10.2017

 

XML datoteke

Datoteka Datum
Primer XML datoteke - PORFI MFI 04.06.2010

Elektronsko poslovanje

XML sheme in tehnična navodila

Digitalna potrdila BS

Prijava digitalnega potrdila

Poročanje Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti