Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Prijava digitalnega potrdila  

Prijava digitalnega potrdila

Naslovi za prijavo digitalnih potrdil po aplikacijah

Aplikacija     Okolje
Elektronska banka epi@bs     testno okolje     produkcijsko okolje
Poročanje nadomestil za plačilne storitve (PNPS)     testno okolje     produkcijsko okolje
Sisbiz Info (INFOSISBIZ)   testno okolje   produkcijsko okolje
Sisbiz B2B (B2BSISBIZ)   testno okolje   produkcijsko okolje
Moj SISBIZ (MOJSISBZ)   testno okolje   produkcijsko okolje
Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)   testno okolje     produkcijsko okolje
Spletna aplikacija eAvkcije (AVK)   testno okolje     produkcijsko okolje
Likvidnostna lestvica (LL)   testno okolje     produkcijsko okolje
Zavarovanje terjatev (POOL)   testno okolje     produkcijsko okolje
Medbančna posojila (BO-MBP)   testno okolje     produkcijsko okolje
Kreditni portfelj bank (KPB)   testno okolje     produkcijsko okolje
Obvezna rezerva (OBV)   testno okolje     produkcijsko okolje
Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)   testno okolje     produkcijsko okolje
Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)   testno okolje     produkcijsko okolje
Register / šifrant tujih poslovnih subjektov (RTPS)   testno okolje     produkcijsko okolje
Aplikacija DBS   testno okolje     produkcijsko okolje
Poročila o poslovanju investicijskih skladov (PORFI DZU)     testno okolje     produkcijsko okolje
Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)     testno okolje     produkcijsko okolje
Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2)   testno okolje     produkcijsko okolje
Poročanje AZN (AZN)   testno okolje   produkcijsko okolje
Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)   testno okolje   produkcijsko okolje
Plačilni promet s tujino (PPT2)   testno okolje   produkcijsko okolje
Poročanje SURS (SURS)   testno okolje   produkcijsko okolje
Zajamčene vloge (ZV)   testno okolje   produkcijsko okolje
Efektivne obrestne mere potrošniških kreditov (EOMPK)   testno okolje   produkcijsko okolje
Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)   testno okolje   produkcijsko okolje
Poročanje SReB in JAM (ZVSREBJAM)   testno okolje   produkcijsko okolje
Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)     e-prijava@bsi.si     navodila
Poročila za oddelek Gotovinsko poslovanje (BS-OGP-porocila@bsi.si)     e-prijava@bsi.si     navodila

 

Elektronsko poslovanje

XML sheme in tehnična navodila

Digitalna potrdila BS

Prijava digitalnega potrdila

Poročanje Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti