Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

Aplikacija DBS

Sisbiz B2B (B2BSISBIZ)

Efektivne obrestne mere potrošniških kreditov (EOMPK)

Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Kreditni portfelj bank (KPB)

Zavarovanje terjatev (POOL)

Poročila o investicijskih skladih (PORFI DZU)

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)

Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT)

Register / šifrant tujih poslovnih subjektov (RTPS)

Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)

Tokovi likvidnosti (TL)

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)

Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2)

Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Zajamčene vloge (ZV)

Poročanje SReB in JAM (ZVSREBJAM)

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Tehnična navodila in XML sheme  > Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Tehnična navodila

Datoteka   Datum
Tehnična navodila za izmenjavo (B2B) (21.03.2016)   21.03.2016
Tehnična navodila za izmenjavo (e-pošta) (21.03.2016)   21.03.2016
Pojasnila za izpolnjevanje (06.05.2014)   06.05.2014

Šifranti in drugi dokumenti

Datoteka   Datum
Funkcije za formule   23.12.2013
Šifranti (do vključno DPM 2.3.1)   01.06.2015
Šifranti (DPM 2.3.2, samo FINREP_Ind_IFRS)   18.05.2016
Primer XML    31.01.2014
Šifranti (DPM 2.4.1)   03.05.2016
Šifranti (DPM 2.5.0)   02.12.2016
Šifranti (DPM 2.6.0)   11.05.2017

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BSadmin.xsd 1.0 10.12.2013
BSOdgovor.xsd 2.0 21.03.2016
its.xsd 1.0.0 10.12.2013
itsadmin.xsd 4.0.0 14.02.2017
itsutil.xsd 3.0.0 14.02.2017
itspodatki.xsd 2.0.0 06.05.2014

Arhiv

Datoteka   Datum
Seznam postavk s ključi (IsRowKey) 23.12.2013   23.12.2013
Seznam tabel po modulih   31.01.2014
Seznam vseh postavk vseh tabel (zip)   23.12.2013
Seznam dovoljenih vrednosti celic in listov (premalo vrednosti)   02.04.2014
Seznam dovoljenih vrednosti celic in listov   02.04.2014
Seznam dovoljenih vrednosti open listov (premalo vrednosti)   05.03.2014
Seznam tabel z open listi oz. vrsticami   23.12.2013
itsadmin.xsd 1.0.0 (10.12.2013)   31.01.2014
itsadmin.xsd 2.0.0 (31.01.2014)   20.05.2016
itsadmin.xsd 3.0.0 (20.05.2016)   17.02.2017
itspodatki.xsd 1.0.0 (10.12.2013)   06.05.2014
Tehnična navodila (31.1.2014)   31.01.2014
Tehnično navodilo za elektronsko posredovanje poročil (16.12.2013)   31.01.2014
Pojasnila za izpolnjevanje (31.1.2014)   06.05.2014
Tehnično navodilo za izpolnjevanje poročil (16.12.2013)   31.01.2014
itsutil.xsd 1.0.0 (11.12.2013)   20.05.2016
itsutil.xsd 2.0.0 (20.05.2016)   17.02.2017
Veljavnost modulov/tabel (DPM 2.1.0.1)    05.08.2014
Seznam vseh postavk vseh tabel (DPM 2.1.0.1)   05.08.2014
Seznam dovoljenih vrednosti celic in listov (DPM 2.1.0.1)   05.08.2014
Veljavnost modulov/tabel (DPM 2.2.0.1)   02.12.2014
Seznam dovoljenih vrednosti celic in listov (DPM 2.2.0.1)   02.12.2014
Seznam prepovedanih celic obrazcev    02.12.2014
Seznam vseh postavk vseh tabel (DPM 2.2.0.1)   02.12.2014

Elektronsko poslovanje

XML sheme in tehnična navodila

Digitalna potrdila BS

Prijava digitalnega potrdila

Poročanje Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti