Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

Aplikacija DBS

Sisbiz B2B (B2BSISBIZ)

Efektivne obrestne mere potrošniških kreditov (EOMPK)

Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Kreditni portfelj bank (KPB)

Zavarovanje terjatev (POOL)

Poročila o investicijskih skladih (PORFI DZU)

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)

Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT)

Register / šifrant tujih poslovnih subjektov (RTPS)

Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)

Tokovi likvidnosti (TL)

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)

Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2)

Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Zajamčene vloge (ZV)

Poročanje SReB in JAM (ZVSREBJAM)

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Tehnična navodila in XML sheme  > Aplikacija DBS

Aplikacija DBS

Aplikacija DBS je namenjena komunikaciji med Banko Slovenije in strankami, s katerimi ima Banka Slovenije sklenjeno pogodbo. Uporabniki aplikacije so pooblaščeni delavci Banke Slovenije in delavci pri pogodbenih strankah.

Glede na to, da je potrebno zagotoviti visoko varnost pri elektronskem poslovanju, morajo vsi uporabniki te aplikacije pred začetkom uporabe pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki bo v skladu z navodilom Banke Slovenije (PDF, 542kB).

Pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo nato prijavijo pri Banki Slovenije na način, da izpolnijo vlogo za prijavo (https://www.bsi.si/aplikacije/certifikati/). Izpolnjeno vlogo, ki vsebuje tudi podpis in žig zakonitega zastopnika, je potrebno v papirni obliki poslati na naslov: Banka Slovenije, Gotovinsko poslovanje, odsek Trezor, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana. To vlogo je potrebno pošiljati samo za prijavo certifikatov za produkcijsko okolje, za testno okolje zadošča samo prijava certifikata in vaša odobritev.
 

Tehnična navodila

Elektronsko poslovanje

XML sheme in tehnična navodila

Digitalna potrdila BS

Prijava digitalnega potrdila

Poročanje Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti