Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

Aplikacija DBS

Sisbiz B2B (B2BSISBIZ)

Efektivne obrestne mere potrošniških kreditov (EOMPK)

Poročanje seznama investicijskih skladov (IF)

Poročanje ITS Banki Slovenije (ITS)

Kreditni portfelj bank (KPB)

Zavarovanje terjatev (POOL)

Poročila o investicijskih skladih (PORFI DZU)

Poročila monetarnih finančnih institucij (PORFI MFI)

Poročilo institucij, ki izvajajo dejavnost najema (PORLIZ)

Poročilo o plačilnem prometu s tujino (PPT)

Register / šifrant tujih poslovnih subjektov (RTPS)

Poročanje podatkov statistike plačil (SPI2)

Tokovi likvidnosti (TL)

Poročila o vrednosti enot premoženja investicijskih skladov (VIRI-VEP)

Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih (VRP2)

Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Zajamčene vloge (ZV)

Poročanje SReB in JAM (ZVSREBJAM)

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Tehnična navodila in XML sheme  > Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Poročila ekonomskih odnosov s tujino (KRD, BST, SN)

Tehnična navodila

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BSReport_SMO.xsd 1.22 30.05.2017
BSReportOdgovor_SMO.xsd 1.4 08.08.2017

Tehnična navodila iBSReport2

Pooblastilo za poročanje

Pri poročanjih, kjer poslovni subjekt poroča v imenu drugega, je potrebno preko aplikacije iBSReport2 in po navadni pošti v Banko Slovenije posredovati pooblastilo opremljeno z žigom in podpisom.

Elektronsko poslovanje

XML sheme in tehnična navodila

Digitalna potrdila BS

Prijava digitalnega potrdila

Poročanje Banki Slovenije

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti