Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Elektronska banka epi@BS

Tarifa Banke Slovenije

Obrestne mere

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Poslovanje s komitenti  

Poslovanje s komitenti

Sklop "Poslovanje s komitenti" je namenjen vsem komitentom, ki potrebujejo različne informacije o izvajanju plačilnih storitev pri Banki Slovenije. Tu najdejo:

 • elektronsko banko epi@bs,
 • Navodilo za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil potrebnih za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije,
 • vlogo za prijavo digitalnega potrdila sistemskega administratorja v epi@bs,
   
 • tarifo Banke Slovenije,
 • tečajnico Banke Slovenije. 

 

 

Pravna podlaga

Banka Slovenije izvaja plačilne storitve na osnovi:

 

Kdo so komitenti Banke Slovenije?

 • neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
 • Centralna klirinško depotna družba,
 • Družba za upravljanje terjatev bank,
 • tuje finančne institucije ter
 • institucije Evropske unije.

Komitenti, ki se financirajo iz državnega oziroma občinskih proračunov imajo pri Banki Slovenije odprte enotne zakladniške račune, medtem kot imajo ostali komitenti odprte transakcijske račune. Računi se vodijo v eni ali večih denarnih enotah.

Način poslovanja

Komitenti posredujejo Banki Slovenije plačilne naloge v elektronski obliki, kar omogoča visoko stopnjo avtomatizacije plačilnih storitev ter posledično  učinkovito, cenovno ugodno in varno izvajanje storitev.
 

Plačila se poravnavajo v različnih poravnalnih oziroma plačilnih sistemih, odvisno od denarne enote plačila in izpolnjevanja pogojev za avtomatsko obdelavo plačilnih nalogov.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti