Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Elektronska banka epi@BS

Tarifa Banke Slovenije

Obrestne mere

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Poslovanje s komitenti  > Elektronska banka epi@BS

Elektronska banka epi@BS

Banka Slovenije omogoča svojim komitentom poslovanje z uporabo elektronske banke epi@bs.
 
Glede na to, da je potrebno zagotoviti visoko varnost pri elektronskem poslovanju, morajo vsi uporabniki te aplikacije pred začetkom uporabe pridobiti kvalificirano digitalno potrdilo, ki bo v skladu z navodilom Banke Slovenije (PDF, 542kB).

Pridobljeno kvalificirano digitalno potrdilo nato prijavijo pri Banki Slovenije na način, da izpolnijo vlogo za prijavo Izpolnjeno vlogo, ki vsebuje tudi podpis in žig zakonitega zastopnika, je potrebno v papirni obliki poslati na naslov: Banka Slovenije, Bančne operacije, Zaledne obdelave, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana.

Priporočila za varno uporabo elektronske banke epi@BS

Z namenom zagotavljanja čim višjega nivoja varnosti poslovanja ima elektronska banka epi@BS vgrajene različne varnostne elemente:
• omejitev in uporaba šifriranih povezav do elektronske banke;
• za identifikacijo pred prijavo potrebujete službeno kvalificirano digitalno potrdilo;
• dostop do elektronske banke je zavarovan z dodatnim osebnim geslom;
• paketi s plačilnimi in drugimi sporočili so šifrirani in elektronsko podpisani.

Naslednji zelo pomemben element je varnost osebnega računalnika, s katerega dostopate do elektronske banke in za katero morate poskrbeti sami. Predlagamo vam, da v zvezi s tem upoštevate vsaj naslednja priporočila:
• redno nameščajte popravke operacijskega sistema, brskalnika in ostale programske opreme. Po možnosti vključite funkcijo samodejne posodobitve;
• namestite, vključite in redno posodabljajte programsko opremo proti škodljivi kodi (npr. virusi) in z njo redno dnevno pregledujte svoj računalnik. V primeru odkritja škodljive programske opreme prekinite uporabo elektronske banke in se posvetujte s strokovnjakom;
• uporabljajte požarne pregrade in vključite najvišje stopnje zaščite;
• za vsakodnevno delo uporabljajte uporabniški račun, ki ne omogoča nameščanja programske opreme in spreminjanja sistemskih nastavitev osebnega računalnika;
• ne odpirajte datotek in ne nameščajte programske opreme, katere izvora in namena delovanja ne poznate;
• redno obiskujte spletne strani z varnostnimi priporočili proizvajalcev programske opreme in spletne strani s priporočili za varno uporabo interneta in dosledno upoštevajte priporočila.

Ne nazadnje pa je varnost poslovanja v elektronski banki v veliki meri odvisna od vašega ravnanja. Zato priporočamo,da:
• hranite kvalificirano digitalno potrdilo na pametni kartici ali pametnem USB ključku oziroma zavarujete dostop do njega v kolikor ga hranite na disku osebnega računalnika;
• nikomur ne sporočajte PIN kode, gesla za dostop do digitalnega potrdila ali dodatnega osebnega gesla;
• po zaključku dela v elektronski banki zaprete aplikacijo in po možnosti izvlecite medij, na katerem hranite digitalno potrdilo;
• spremljajte opozorila in upoštevajte priporočila elektronske banke.
 

Namestitev produkcijske verzije programskega paketa epi@bs

Za namestitev produkcijske verzije programskega paketa epi@bs (oznaka 2.1.0.0) so komitentom na voljo:

Namestitev testne verzije programskega paketa epi@BS

Za namestitev testne verzije programskega paketa epi@BS (oznaka 2.1.0.0) je komitentom na voljo:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti