Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Poslovanje s komitenti

Elektronska banka epi@BS

Tarifa Banke Slovenije

Obrestne mere

Poročanje Banki Slovenije

Tehnična navodila in XML sheme

PGP ključi

Digitalna potrdila BS (x509)

Ustrezne vrste digitalnih potrdil za poslovne subjekte

Prijava digitalnega potrdila

Overitelj digitalnih potrdil na Banki Slovenije

Centralni kreditni register

Domov  > Poročanje BS  > Poslovanje s komitenti  > Tarifa Banke Slovenije

Tarifa Banke Slovenije

Izvleček iz sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

Banka Slovenije zaračunava storitve, ki jih opravlja s svojim poslovanjem, po tarifi:

Tarifna številka Vrsta posla Višina plačila
1 2 3

V primeru, ko imetnik EZR ni predložil trajnega naloga, ali kako drugače pogodbeno zagotovil plačila obveznosti iz naslova provizij in stroškov, zaračuna Banka Slovenije za storitve dvakratnik spodaj opredeljene tarife.

II. POSLOVANJE S KOMITENTI

6. Vodenje računa (mesečno) 10,00 EUR
  a) odlivni plačilni nalogi  
  - avtomatska obdelava nalogov (po nalogu)  
  znesek nakazila > 50.000 EUR in nujni nalogi 1,50 EUR
  znesek nakazila <= 50.000 EUR 0,05 EUR
     
  - ročna obdelava nalogov (po nalogu) 12,50 EUR
     
  b) prilivni plačilni nalogi  
  - ročna obdelava nalogov (po nalogu) 12,50 EUR
     
  c) interni nalogi (po nalogu) 0,03 EUR
     
  d) direktna obremenitev za prejemnike plačil  
  - oddan nalog za direktno obremenitev (po nalogu) 0,05 EUR
  - oddan preklic (po nalogu) 0,03 EUR
  - oddana razveljavitev (po nalogu) 0,05 EUR
  - prejeto vračilo, povračilo (po nalogu) 0,05 EUR
     
  e) direktna obremenitev za plačnike  
  - prejet nalog za direktno obremenitev (po nalogu) 0,05 EUR
  - oddan ugovor, zavrnitev (po nalogu) 0,03 EUR
  - oddano vračilo, povračilo (po nalogu) 11,70 EUR
     
7. Reklamacije in posebne storitve 25,00 EUR
     
8. Pristopnina k elektronski banki epi@BS 35,05 EUR
     
9. Uporabnina elektronske banke epi@BS (letno) 208,65 EUR

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti