Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Periodične publikacije BS

Raziskave / Avtorski prispevki

Druge publikacije BS

Publikacije ECB/EU

Ekonomski bilten ECB

Prispevki iz biltena ECB

Letno poročilo ECB

Letno poročilo ECB o nadzornih aktivnostih

Letno poročilo ESRB

Konvergenčno poročilo

Splošna dokumentacija

Publikacije skladov za reševanje bank in za jamstvo vlog

Publikacije NSP

Publikacije OFS

Izobraževalna gradiva

Nagrajena dela študentov

Nekdanje publikacije BS

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Publikacije  > Publikacije ECB/EU  

Publikacije ECB/EU

Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo Banka Slovenije pripravlja pomembne publikacije Evropske centralne banke (ECB) v slovenskem jeziku in objavlja prevode Splošne dokumentacije o instrumentih in postopkih denarne politike Eurosistema.
Vsaka od nacionalnih centralnih bank (NCB) držav članic Evropske unije poskrbi za pripravo celotnega Letnega poročila, Mesečnega biltena ter povzetka Konvergenčnega poročila  ECB in Letnega poročila ESRB v svojem nacionalnem jeziku.
Letno poročilo ECB in ESRB izhajata enkrat letno, Konvergenčno poročilo enkrat na dve leti oziroma po potrebi. Mesečni bilten ECB se je v letu 2015 preimenoval v Ekonomski bilten in spremenil frekvenco izhajanja.
Ekonomski bilten izide dva tedna po seji Sveta ECB o denarni politiki. ECB tako izpolnjuje zakonsko predpisano zahtevo, ki narekuje, da mora najmanj vsako četrtletje objaviti poročila o dejavnostih ESCB (kot določa člen 15.1 Statuta ESCB).
Izvodi, objavljeni po sejah o denarni politiki v marcu, juniju, septembru in decembru, vsebujejo celovito analizo gospodarskih in denarnih gibanj, vključno z razpravo o makroekonomskih projekcijah Eurosistema/ strokovnjakov ECB za euroobmočje. Druge izdaje so krajše in vsebujejo vmesne posodobitve gibanj ključnih mesečnih kazalnikov.
Vsaka izdaja Ekonomskega biltena vključuje okvirje in članke ter statistično poglavje. Glej okvirje in članke po temah (tudi tiste, objavljene v Mesečnem biltenu do decembra 2014).
Članki so objavljeni samo v angleškem jeziku.
Vse publikacije v slovenskem jeziku so na voljo le v elektronski obliki.

Publikacije Evropske centralne banke so prevedene v skladu z njihovimi pravili.

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti