Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Sklad za reševanje bank

Vplačila v Sklad za reševanje bank

Publikacije Sklada za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Reševanje bank  > Sklad za reševanje bank  

Sklad za reševanje bank

Sklad za reševanje bank

Konec marca 2015 je na podlagi Zakona o organu in skladu za reševanje bank - ZOSRB (Uradni list RS, št. 97/14, 91/15 in 44/16) Banka Slovenije vzpostavila poseben sklad za reševanje bank. Sklad se financira s prispevki bank in hranilnic s sedežem v Republiki Sloveniji. Iz sredstev sklada se bo v bodoče financiralo reševanje bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih bankam lahko izreče Banka Slovenije. Po zakonu bo sklad prenehal z delovanjem 31. decembra 2024.

Velikost sklada za reševanje bank

Ciljna raven sredstev v skladu, ki predstavlja premoženje bank in ki ga ločeno od ostalega premoženja upravlja Banka Slovenije, znaša 2,3 odstotka vseh zajamčenih vlog pri vseh bankah v RS (vsota teh vlog je okoli 16 mrd EUR). Od tega so banke ustanovna sredstva v višini 1,3 odstotka vsote zajamčenih vlog zagotovile z vplačanimi ustanovnimi denarnimi sredstvi. Obenem morajo biti banke sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog, zato morajo oblikovati t.i. likvidne naložbe, v obliki in na način, kot to ureja Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15; pripadajoč Obrazec SRB).

Namen sklada

Sredstva sklada se lahko uporabijo za financiranje izvajanja izrednih ukrepov, ki jih bo izrekla Banka Slovenije.
Po ZOSRB se sredstva lahko uporabijo za:

  1. vplačilo ustanovitvenega kapitala ali za zagotavljanje kapitalske ustreznosti t. i. premostitvene banke, na katere se bi, skladno z odločbo Banke Slovenije, preneslo premoženje in obveznosti določene banke;
  2. dokapitalizacije banke za zagotavljanje kapitalske ustreznosti, če bodo predhodno pokrite pretekle izgube banke;
  3. posojila, garancije, jamstva ali druga zavarovanja, dana premostitveni banki ali banki, ki so ji bili izrečeni izredni ukrepi.

Naložbena politika in stroški upravljanja sklada

V skladu z ZOSRB naložbeno politiko za upravljanje sredstev sklada določi Banka Slovenije in sicer tako, da bo zagotovljena varnost, nizko tveganje in visoka likvidnost sredstev sklada za reševanje bank. Svet Banke Slovenije je s Sklepom o naložbeni politiki in stroških upravljanja sklada za reševanje bank določil naložbeno politiko sklada za reševanje bank in nabor stroškov upravljanja, ki jih v skladu z ZOSRB Banka Slovenije pokriva v breme premoženja sklada.
 

Predpisi:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti