Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Enotni sklad za reševanje

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Reševanje bank  > Reševanje in prisilno prenehanje bank  

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Pravni okvir

Od 25. junija 2016 velja Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB), katerega glavne rešitve izhajajo iz Direktiva 2014/59/EU o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (BRRD).

Direktiva 2014/59/EU nacionalnim organom EU za reševanje bank – v Sloveniji je to Banka Slovenije - omogoča, da bančne krize obravnavajo na treh ravneh:
1. priprava in preprečevanje,
2. zgodnje posredovanje, kadar je banka v težavah ali ne izpolnjuje kapitalskih zahtev, in
3. reševanje, če je ogrožen obstoj banke. 

Načela ZRPPB

Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB) ureja:
1. pristojnosti in postopke, ki jih vodi Banka Slovenije kot organ za reševanje bank;
2. načrtovanje reševanja bank;
3. postopek reševanja in pooblastila v zvezi z uporabo ukrepov za reševanje;
4. postopke prisilnega prenehanja banke in
5. mehanizem za zbiranje in prenos predhodnih in izrednih naknadnih prispevkov bank s sedežem v Republiki Sloveniji v Enotni sklad za reševanje (angl. Single Resolution Fund – SRF).

Najpomembnejša načela ZRPPB so:

načelo preprečitve bančne krize in zagotavljanja finančne stabilnosti: določen je nabor instrumentov, ki omogočajo dovolj zgodnje in hitro posredovanje v nestabilni ali propadajoči banki in s katerimi se zagotovi nadaljevanje kritičnih finančnih in gospodarskih funkcij, hkrati pa se čim bolj zmanjša vpliv propada na gospodarski in finančni sistem.

načelo omejitve uporabe javnih sredstev za reševanje bank v težavah: reševanje bank bodo financirali delničarji bank in upniki (po obratnem vrstnem redu, kot so poplačani pri stečaju) ter sklad za reševanje, ki ga bodo financirale banke. Bank tako ne bo več treba reševati z javnimi sredstvi.

načelo zgodnjega posredovanja: predvideni ukrepi omogočajo dovolj zgodnje in hitro posredovanje v nestabilni ali propadajoči banki, s čimer se zmanjša negativen vpliv na gospodarski in finančni sistem.

načelo reševanja bank je alternativa običajnim postopkom zaradi insolventnosti in zagotavlja sredstvo za prestrukturiranje ali prenehanje banke, katere propad je grožnja finančni stabilnosti.

načelo sorazmernosti pri reševanju bank s sredstvi upnikov: uresničuje se prek določbe, da izgube delničarjev in upnikov bank v reševanju ne bi smele biti večjih od tistih, ki bi jih imeli, če bi banka prenehala poslovati v okviru rednih insolvenčnih postopkov.

načelo nadzorovanega prenehanja bank: predvideni so postopki in pooblastila za nadzorovano prenehanje bank v okviru postopkov prisilnega prenehanja (prisilne likvidacije in stečaja), ki ob upoštevanju pravil poslovanja bank omogočajo nadzorovano nadaljevanje opravljanja storitev banke na način, ki ohranja vrednost premoženja banke ter omogoča maksimalno poplačilo upnikov banke iz naslova bančnih storitev, zlasti zajamčenih depozitov.

Predpisi:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti