Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Enotni sklad za reševanje

Sklad za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Reševanje bank  > Reševanje in prisilno prenehanje bank  > Enotni sklad za reševanje

Enotni sklad za reševanje

Enotni sklad za reševanje (angl. Single Resolution Fund – SRF) je vzpostavljen v skladu z Uredbo (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter Sporazumom o prenosu in vzajemnosti prispevkov v okviru enotnega sklada za reševanje.
 Ciljna vrednost Enotnega sklada za reševanje, ki se vzpostavlja na ravni bančne unije, je zbrati 1% zajamčenih vlog do 2024. Letna obremenitev bank je 0,1% zajamčenih vlog, slovenske banke so v sklad v letu 2015 vplačale prvi letni obrok. Sredstva sklada se bodo uporabljala za financiranje reševanja bank, vključno s pokrivanjem izgub.
 O uporabi sredstev sklada odloča Enotni odbor za reševanje (angl. Single Resolution Board – SRB). Predpogoj za uporabo je, da delničarji banke in upniki sami pokrijejo 8% obveznosti banke v reševanju. Sredstva sklada se ob izpolnitvi navedenega pogoja koristijo za nemene reševanje in tudi za kritje izgub.
 

Več:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti