Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Reševanje in prisilno prenehanje bank

Sklad za reševanje bank

Vplačila v Sklad za reševanje bank

Publikacije Sklada za reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Reševanje bank  > Sklad za reševanje bank  > Vplačila v Sklad za reševanje bank

Vplačila v Sklad za reševanje bank

Banka Slovenije je od bank v skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o organu in skladu za reševanje bank (Uradni list RS, št. 97/14, v nadaljevanju ZOSRB) zahtevala, da na dan 30. marca 2015 vplačajo pripadajoča ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank.

Banka Slovenije mora na podlagi določb petega odstavka 14. člena ZOSRB v 3 dneh od prejema vplačil denarnih sredstev bank po prvem odstavku 14. člena ZOSRB javno objaviti seznam bank in hranilnic (v nadaljevanju banke), ki:

  • so vplačale denarna sredstva in višino vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah,
  • denarnih sredstev niso vplačale, in
  • jim na podlagi četrtega odstavka 14. člena ZOSRB ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev.

Stanje na 30. marca 2015

Na podlagi omenjenih določb ZOSRB Banka Slovenije javno objavlja naslednje podatke o vplačilih v sklad za reševanje bank.

1. Banke, ki so vplačale ustanovna denarna sredstva v sklad za reševanje bank in višina vplačanih denarnih sredstev po posameznih bankah:

Naziv banke                          Višina vplačanih denarnih sredstev v EUR
Nova Ljubljanska banka d. d. 44.536.835,00
UniCredit Banka Slovenija d.d. 22.879.696,00
Sberbank banka d.d. 16.349.221,00
Abanka Vipa d.d. 14.565.041,00
Nova KBM d. d. 14.251.501,00
Hypo Alpe-Adria-bank d.d. 13.149.954,00
SKB banka d.d. 12.930.512,00
Banka Koper d.d. 10.618.282,00
Banka Celje d.d. 10.181.404,00
Raiffeisen banka d.d. 9.600.608,00
Banka Sparkasse d.d. 8.795.968,00
Gorenjska banka d.d. 6.744.611,00
Deželna banka Slovenije d.d. 2.700.110,00
Poštna banka Slovenije, d.d. - Ban.skup. NKBM d.d. 1.399.252,00
Delavska hranilnica d.d. 1.611.434,00
Hranilnica LON d.d. 673.605,00
Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. 82.903,00
SKUPAJ 191.070.937,00

 

2. Banke, ki jim na podlagi četrtega odstavka 14. člena ZOSRB ni bilo potrebno vplačati denarnih sredstev:

Naziv banke
Factor banka d.d., Ljubljana
Probanka d.d., Maribor

 

3. Banke, ki niso izpolnile zahteve Banke Slovenije in niso vplačale ustanovnih denarnih sredstev v sklad za reševanje bank:

Vse banke so izpolnile zahtevo za vplačilo ustanovnih denarnih sredstev v sklad za reševanje bank.

Skladno z določi ZOSRB morajo biti banke sposobne skladu kadarkoli zagotoviti denarna sredstva v višini enega odstotka vseh zajamčenih vlog, zato morajo imeti od vključno 31. marca 2015 oblikovane likvidne naložbe v obliki in na način, kot to ureja Sklep o likvidnih naložbah za namen sklada za reševanje (Uradni list RS, št. 6/15).
 

Predpisi:

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti