Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

O Nacionalnem svetu za plačila

Sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila

E-novice Nacionalnega sveta za plačila

Gradiva

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nacionalni svet za plačila  > Sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila

Sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila

Za ustrezno doseganje ciljev Sveta morajo biti deležniki trga plačilnih storitev enakovredno zastopani in aktivno vključeni v delovanje Sveta in v obravnavo tematik. Pri delu Sveta poleg Banke Slovenije lahko sodelujejo naslednji subjekti, ki izkažejo legitimen interes na področjih dela Sveta:
(i) Ministrstva, na katerih področje posegajo vprašanja, povezana s plačevanjem, oz. organi v njihovi sestavi;
(ii) Organizacije in institucije, ki delujejo v imenu uporabnikov ali ponudnikov plačilnih storitev, tj. zastopajo interese določene skupine (banke, drugi ponudniki plačilnih storitev, potrošniki, podjetja v vlogi uporabnikov plačilnih storitev, posamezne družbeno ranljive skupine (npr. socialno ogroženi, invalidi, …)) in:

  • so krovne oz. sektorske organizacije deležnikov na trgu plačilnih storitev;
  • njihovo članstvo v Svetu prispeva k uravnoteženosti zastopanosti strani ponudbe in povpraševanja na trgu plačilnih storitev v Svetu;
  • lahko prispevajo k uveljavitvi družbeno učinkovitih plačil, in sicer na način strokovnega prispevka v Svetu ali v njegovih delovnih skupinah ter strokovnega/s politiko povezanega/vsebinskega prispevka v posvetovanjih.
  •  

(iii) Upravljavci plačilnih sistemov, katerih udeleženci so slovenski ponudniki plačilnih storitev;
(iv) Upravljavci shem plačilnih instrumentov in 
(v) Kartični procesorji.

Deležniki na trgu plačilnih storitev, ki še ne sodelujejo v Svetu in izpolnjujejo kriterije za sodelovanje v Svetu iz člena 6 Sklepa o vzpostavitvi nacionalnega sveta za plačila, lahko, v kolikor so za to zainteresirani, vlogo za sodelovanje v Svetu naslovijo na Banko Slovenije. O članstvu deležnika v Svetu na podlagi argumentirane vloge in ob presoji izpolnjevanja kriterijev za sodelovanje odloča predsednik Sveta. Banka Slovenije pa lahko po lastni presoji tudi sama pozove določene deležnike trga plačilnih storitev k sodelovanju v Svetu.

Sodelujoči v Svetu so:

1. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
2. Banka Intesa Sanpaolo d.d.
3. Bankart d.o.o.
4. Finančna uprava Republike Slovenije
5. Gospodarska zbornica Slovenije
6. Mercury Processing Services International d.o.o.
7. Javna agencija Republike Slovenija za varstvo konkurence
8. MasterCard Europe sprl
9. Ministrstvo za finance

10. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
11. Ministrstvo za notranje zadeve
12. Nova KBM d.d.
13. Nova Ljubljanska banka d.d.
14. Slovensko zavarovalno združenje
15. Trgovinska zbornica Slovenije
16. Uprava Republike Slovenije za javna plačila
17. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
18. Visa Europe
19. Združenje bank Slovenije
20. Zveza potrošnikov Slovenije

Sekretariat NSP
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Telefon: 01 471 95 74
Faks: 01 251 55 16
 

E-pošta:
nsp-sekretariat@bsi.si

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti