Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Plačilni sistemi v Sloveniji

Vključenost v vseevropske plačilne sisteme

Identifikacijske oznake in kode BIC

Transakcijski račun

Plačilni instrumenti

SEPA

Poravnava vrednostnih papirjev

Pregled plačilnih in poravnalnih sistemov

Nadzor plačilnih institucij

Nadzor družb za izdajo elektronskega denarja

Nadzor menjalniškega poslovanja

Neprekinjeno poslovanje plačilnih in poravnalnih sistemov

Pregled nadomestil za opravljanje plačilnih storitev

Pogosta vprašanja

Arhiv novic

Nacionalni svet za plačila

O Nacionalnem svetu za plačila

Sodelovanje v Nacionalnem svetu za plačila

E-novice Nacionalnega sveta za plačila

Gradiva

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Plačilni in poravnalni sistemi  > Nacionalni svet za plačila  > E-novice Nacionalnega sveta za plačila

Razprava o prihodnjem delovanju Evropskega bančnega organa na področju FinTech

Evropski bančni organ (EBA) je 4. avgusta 2017 objavil dokument, na podlagi katerega odpira diskusijo s tržnimi deležniki na temo FinTech (angl. Discussion Paper on the EBA's approach to financial technology (FinTech)). V njem povzema rezultate javne raziskave, na temo finančne tehnologije v finančnih storitvah, izvedene spomladi 2017, v kateri je sodelovalo 24 evropskih držav, ter znotraj šestih identificiranih ključnih področij predlaga svoje prihodnje aktivnosti, med drugim tudi iz naslova varnosti pri plačevanju in preučitve vpliva tehnologije razpršene evidence (angl. Distributed Ledger Technology) na trg plačil.

Cilj omenjene javne raziskave je bil pridobiti boljši vpogled EBA v dogajanje na področju FinTech in vplivov le-tega na zadevno evropsko regulativo in nadzor. FinTech ima namreč potencial vplivati na spremembo opravljanja finančnih storitev in s tem tudi, z namenom prilagoditve na dogajanje na trgu, na spremembo obsega delovanja ter ciljev regulatornih in nadzorniških organov. Prav zato je vpliv FinTech na finančne storitve in posledično na področje nadzora predmet številnih razprav in raziskav različnih institucij tako v Evropski uniji kot tudi širše v svetu. Področje FinTech in njegovega vpliva na finančne storitve preučuje tudi Evropska komisija, o čemer smo pisali v prejšnji številki E-novic.

Na podlagi izvedene raziskave EBA v dokumentu za razpravo opredeljuje predloge za nadaljnje delo, in sicer na šestih področjih: (i) izdaja dovoljenj; (ii) bonitetna tveganja ter priložnosti za kreditne in plačilne institucije ter družbe za izdajo elektronskega denarja; (iii) vpliv FinTech na poslovne modele kreditnih in plačilnih institucij ter družb za izdajo elektronskega denarja; (iv) vpliv na varstvo potrošnikov in področje poslovanja s prebivalstvom; (v) vpliv FinTech na reševanje finančnih podjetij in (vi) vpliv FinTech na boj proti pranju denarja in preprečevanju financiranja terorizma.

Znotraj omenjenih področij EBA na področju plačil podaja naslednje konkretne predloge za svoje nadaljnje delo: ocena tveganj in priložnosti, ki jih tehnologija razpršene evidence prinaša na trg plačil; nadaljnji razvoj in implementacija varnostnih mehanizmov kot zahtevano z novo Direktivo o plačilnih storitvah na notranjem trgu (PSD2) in spremljanje, ali imajo tovrstni varnostni mehanizmi želene učinke ter izvedba dodatnih aktivnosti, v kolikor jih ne bodo imeli.
 

EBA vabi vse zainteresirane deležnike k podaji odzivov na predloge nadaljnjih aktivnosti do 6. novembra 2017. Cilj javne obravnave je pridobiti mnenje deležnikov predvsem z vidika celovitosti in izvedljivosti aktivnosti na predlaganih področjih nadaljnjega dela. Na osnovi prejetih odzivov bodo sprejete nadaljnje odločitve o prihodnjih aktivnostih EBA na FinTech področju.

 

Nazaj na seznam vseh prispevkov v

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti