Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Denarna enota v Sloveniji

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Nadzor bančnega poslovanja

Sklepi o uporabi smernic evropskih nadzornih organov

Reševanje in jamstvo za vloge

Centralni kreditni register

Finančna stabilnost

Plačilni in poravnalni sistemi

Menjalniško poslovanje

Poročanje o medbančnih depozitih

Statistika

Statistika finančnih računov

Statistika javnih financ

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Statistika finančnega posredništva

Splošna ekonomska statistika

Druga statistika

Tarifa BS

Drugi predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Zakoni in predpisi  > Statistika  > Statistika finančnih računov

Statistika finančnih računov

  • Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (Uradni list EU, št. L174/2013).
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 724/2014 z dne 26. junija 2014 o standardu za izmenjavo pri pošiljanju podatkov v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji (Uradni list EU, št. L192/2014).
  • Uredba Sveta (EU) št. 679/2010 z dne 26. julija 2010 o spremembah Uredbe (ES) št. 479/2009 glede kakovosti statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (Uradni list EU, št. L679/2010)
  • Smernica ECB z dne 25. julija 2013 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih računov (prenovitev) (ECB/2013/24) (Uradni list EU, št. L2/2014 in L14/2016).
  • Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 106/2013).
  • Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 106/2013)

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti