Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Denarna enota v Sloveniji

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Nadzor bančnega poslovanja

Sklepi o uporabi smernic evropskih nadzornih organov

Reševanje in jamstvo za vloge

Centralni kreditni register

Finančna stabilnost

Plačilni in poravnalni sistemi

Menjalniško poslovanje

Poročanje o medbančnih depozitih

Statistika

Statistika finančnih računov

Statistika javnih financ

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Statistika finančnega posredništva

Splošna ekonomska statistika

Druga statistika

Tarifa BS

Drugi predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Zakoni in predpisi  > Statistika  > Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

  • Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (Uradni list EU, št. L35/2005 in L166/2012).  
  • Uredba (ES) št. 716/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2007 o statistiki Skupnosti o strukturi in dejavnosti tujih povezanih podjetij (Uradni list EU, št. L171/2007).
  • Smernica ECB z dne 16. julija 2004 o zahtevah ECB za statistično poročanje na področju statistike plačilne bilance in stanja mednarodnih naložb ter predloge za dajanje podatkov o mednarodnih rezervah in devizni likvidnosti (ECB/2004/15) (Uradni list EU, št. L354/2004 in L159/2007).
  • Smernica ECB z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (prenovitev) (ECB/2011/23) (Uradni list EU, št. L65/2011, L247/2013 in L41/2015). 
  • Sklep o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino  (Uradni list RS, št. 107/2008 in 24/20013).    
  •  Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino (neuradno prečiščeno besedilo). 
  • Navodilo o poročanju o poslih z vrednostnimi papirji (Uradni list RS, št. 109/2013).

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti