Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Denarna enota v Sloveniji

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Nadzor bančnega poslovanja

Sklepi o uporabi smernic evropskih nadzornih organov

Reševanje in jamstvo za vloge

Centralni kreditni register

Finančna stabilnost

Plačilni in poravnalni sistemi

Menjalniško poslovanje

Poročanje o medbančnih depozitih

Statistika

Statistika finančnih računov

Statistika javnih financ

Statistika ekonomskih odnosov s tujino

Statistika finančnega posredništva

Splošna ekonomska statistika

Druga statistika

Tarifa BS

Drugi predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Zakoni in predpisi  > Statistika  > Statistika finančnega posredništva

Statistika finančnega posredništva

 • Uredba (EU) št. 1071/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33) (Uradni list EU, št. L297/2013 in L366/2013).
 • Uredba (EU) št. 1072/2013 ECB z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34) (Uradni list EU, št. L297/2013 in L205/2014).
 • Uredba (EU) št. 1073/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev) (ECB/2013/38) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1074/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov evroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/39) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1075/2013 ECB z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev) (ECB/2013/40) (Uradni list EU, št. L297/2013).
 • Uredba (EU) št. 1409/2013 ECB z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (Uradni list EU, št. L352/2013).
 • Smernica ECB z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15) (Uradni list EU, št. L340/2014 in L93/2014).
 • Uredba (EU) št. 1333/2014 ECB z dne 26. novembra 2014 o statistiki denarnih trgov (ECB/2014/48) (Uradni list EU, št. L359/2014 in L248/2015).
 • Uredba ECB (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (Uradni list EU, št. L366/2014).
 • Uredba ECB (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (Uradni list EU, št. L144/2016).
 • Sklep o poročanju monetarnih finančnih institucij (Uradni list RS, št. 21/2016).
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij (spletna stran BS).
 • Sklep o poročanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 51/2008, 97/2008 in 79/2011).
 • Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 11/2013).
 • Sklep o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 38/2014).
 • Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil (Uradni list RS, št. 69/2014)
 • Sklep o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (Uradni list RS, št. 59/2012).
 • Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju institucij, ki izvajajo dejavnost najema (spletna stran BS).

Zamudna obrestna mera

 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), (Uradni list RS, št 56/03).
 • Zakon o spremembah Zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1A), (Uradni list RS, št 105/06).
 • Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (uradno prečiščeno besedilo) (ZPOMZO-1-UPB1), (Uradni list RS, št. 11/2007).
 • Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 135/03).
 • Sklep o spremembi predpisane  obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 118/05).
 • Sklep o spremembi predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 55/06).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/07).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 60/07).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 2/08).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 73/08).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/09).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 51/09).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 1/10).
 • Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 53/10)

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti