Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Denarna enota v Sloveniji

Evrobankovci

Evrokovanci

Evrski zbirateljski kovanci

Tolarski bankovci in kovanci

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Nadzor bančnega poslovanja

Sklepi o uporabi smernic evropskih nadzornih organov

Reševanje in jamstvo za vloge

Centralni kreditni register

Finančna stabilnost

Plačilni in poravnalni sistemi

Menjalniško poslovanje

Poročanje o medbančnih depozitih

Statistika

Tarifa BS

Drugi predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Zakoni in predpisi  > Denarna enota v Sloveniji  > Tolarski bankovci in kovanci

Tolarski bankovci in kovanci

Zakon o denarni enoti Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 17/91-I
Zakon o uporabi denarne enote Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 17/91-I
Zakon o spremembi zakona o denarni enoti Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 33/92

Akti o bankovcih

Akti o izdajanju bankovcev v obtok
• Sklep o dajanju bankovcev za 1.000 in 500 tolarjev v obtok; Ur.l.RS, št. 58/05
• Sklep o dajanju bankovcev za 10.000 tolarjev v obtok; Ur.l.RS, št. 29/05
• Sklep o dajanju bankovcev za 5.000, 1.000 in 200 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 83/04
• Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 97/03
• Sklep o dajanju bankovcev za 1000 in 100 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 48/03
• Sklep o dajanju bankovca za 10.000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 48/03
• Sklep o dajanju bankovcev za 1000 in 100 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 42/03
• Sklep o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v obtok; Ur. list RS, št. 59/02
• Sklep o izročitvi bankovcev za 1.000 in 100 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 74/01
• Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 74/01
• Sklep o izročitvi bankovca za 500 tolarjev v obtok; Ur. l. RS, št. 44/01
• Sklep o izročitvi bankovca za 200 tolarjev v obtok; Ur. l. RS, št. 44/01
• Sklep o izročitvi bankovca za 1.000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 59/00
• Sklep o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 59/00
• Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 v obtok; Ur.l. RS, št. 53/00
• Sklep o izročitvi bankovca za 200 tolarjev v obtok; Ur. l. RS, št. 15/98
• Sklep o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v obtok; Ur. l. RS, št. 7/98
• Sklep o izročitvi bankovca za 10.000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 14/95
• Sklep o izročitvi bankovca za 1000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 66/93
• Sklep o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 66/93
• Sklep o izročitvi bankovca za 200 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 9/93
• Sklep o izročitvi bankovca za 50 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 14/93
• Sklep o izročitvi bankovca za 20 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 61/92
• Sklep o izročitvi bankovca za 10 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 56/92
• Sklep o izročitvi tolarskih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev v obtok; Ur.l. RS, št. 46/92
• Sklep o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev; Ur.l. RS, št. 45/92
 Akti o glavnih znamenjih bankovcev
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev; Ur.l.RS, št. 58/05
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev; Ur.l.RS, št. 29/05
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev; Ur.l. RS, št. 83/04
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 83/04
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev; Ur.l. RS, št. 83/04
• Sklep o dopolnitvi in spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 97/03
• Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev; Ur.l. RS., št. 48/03
• Sklep o dopolnitvi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev; Ur.l. RS, št. 48/03
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev; Ur.l.RS, št. 42/03
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev; Ur. list RS, št. 59/02
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev; Ur. l. RS, št. 44/01
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 74/01
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev; Ur.l. RS, št. 74/01
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev; Ur. l. RS, št. 44/01
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 59/00
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 1.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 59/00
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 53/00
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev; Ur. l. RS, št. 15/98
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5000 tolarjev; Ur. l. RS, št. 7/98
• Sklep o dopolnitvi sklepa o izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in 10 tolarjev; Ur.l. RS, št. 12/95
• Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 10.000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 12/95
• Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 5000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 66/93
• Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 1000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 66/93
• Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 50 tolarjev; Ur.l. RS, št. 14/93
• Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 200 tolarjev; Ur.l. RS, št. 9/93
• Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 20 tolarjev; Ur.l. RS, št. 61/92
• Sklep o glavnih znamenjih bankovca za 10 tolarjev; Ur.l. RS, št. 56/92
• Sklep o glavnih znamenjih bankovcev za 1000, 500 in 100 tolarjev; Ur.l. RS, št. 46/92

Akti o tečajnih kovancih

Akti o izdajanju tečajnih kovancev v obtok
• Sklep o dajanju kovancev za 20 in 50 tolarjev v obtok; Ur. l. RS, št. 65/03
• Odlok o izdaji kovancev za 20 in 50 tolarjev; Ur. list RS, št. 86/02
• Sklep o izročitvi kovanca za 10 tolarjev v obtok; Ur. l. RS, št. 33/00
• Odlok o izdaji kovanca za 10 tolarjev; Ur.l. RS, št. 74/99
• Sklep o izročitvi kovancev za 20 in 10 stotinov v obtok; Ur.l. RS, št. 20/93
• Sklep o izročitvi kovancev za 5, 2, 1 tolar ter za 50 stotinov v obtok; Ur.l. RS, št. 61/92
• Odlok o izdaji kovancev za 5, 2 in 1 tolar ter 50, 20 in 10 stotinov; Ur.l. RS, št. 59/92
Akti o glavnih znamenjih tečajnih kovancev
• Odlok o spremembi odloka o glavnih znamenjih kovanca za 10 tolarjev; Ur.l. RS, št. 21/03
• Odlok o glavnih znamenjih kovancev za 20 in 50 tolarjev; Ur.l. RS, št. 21/03
• Odlok o glavnih znamenjih kovanca za 10 tolarjev; Ur.l. RS, št. 102/99
• Popravek odloka o glavnih znamenjih kovancev za 5 tolarjev, 2 tolarja, 1 tolar ter za 50, 20 in 10 stotinov; Ur.l. RS, št. 18/93
• Odlok o glavnih znamenjih kovancev za 5 tolarjev, 2 tolarja, 1 tolar ter za 50, 20 in 10 stotinov; Ur.l. RS, št. 59/92

Akti o priložnostnih kovancih

 • Zakon o izdaji priložnostnih kovancev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 30/91
 • Odlok o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 30/91
 • Sklep o prodaji priložnostnih kovancev, izdanih ob prvi obletnici plebiscita o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 32/91
 • Zakon o priložnostnih kovancih; Ur.l. RS, št. 7/93
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1993 izdajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 18/93
 • Uredba o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 400-letnici bitke pri Sisku; Ur.l. RS, št. 45/93
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, 46/93 (Sisak)
 • Uredba o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 300-letnici Academie operosorum labacensium; Ur.l. RS, št. 64/93
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, 66/93 (Academia)
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1994 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 3/94
 • Popravek uredbe o določitvi dogodkov; Ur.l. RS, št. 5/95
 • Uredba o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 50-letnici ustanovitve Denarnega zavoda Slovenije; Ur.l. RS, št. 21/94
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 25/94 (DEZAS)
 • Uredba o glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici smrti škofa Abrahama, pisca Brižinskih spomenikov; Ur.l. RS, št. 68/94
 • Popravek uredbe o glavnih znamenjih; Ur.l. RS, št. 5/95
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 70/94 (Brižinski spomeniki)
 • Popravek sklepa o izročitvi; Ur.l. RS, št. 14/95
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1995 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 8/95
 • Uredba o emisiji, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 50-letnici zmage nad nacizmom in fašizmom; Ur.l. RS, št. 32/95
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 57/95 
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 50-letnici organizacije FAO; Ur.l. RS, št. 50/95
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 52/95 
 • Uredba o obsegu, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici postavitve Aljaževega stolpa; Ur.l. RS, št. 68/95
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 69/95
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1996 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 69/95
 • Uredba o obsegu, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 150-letnici železnic na Slovenskem; Ur.l. RS, št. 26/96
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 27/96 (Železnica)
 • Uredba o obsegu, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici olimpijskih iger moderne dobe; Ur.l. RS, št. 33/96
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 33/96 
 • Uredba o obsegu, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 5. obletnici osamosvojitve; Ur.l. RS, št. 33/96
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 33/96
 • Uredba o določitvi dogodka, ob katerem se v letu 1997 izdajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 37/97
 • Uredba o obsegu sestavinah apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa; Ur. l. RS, št. 68/97
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur. l. RS, št. 75/97 
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1998 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. št. 15/98
 • Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 1998 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 52/98
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2001 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 47/01
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 10. obletnici Republike Slovenije in tolarja - denarne enote samostojne Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 62/01
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 74/01 
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2002 izdajajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 13/02
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob svetovnem prvenstvu v nogometu / Koreja - Japonska, 2002; Ur.l. RS, št. 28/02
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 39/02 (Nogomet)
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi - Bled 2002; Ur. list RS, št. 53/02
 • Sklep o izročitvi priložnostnih kovancev v prodajo in obtok; Ur. l. RS, št. 81/02 (Šah)
 • Uredba o spremembi uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 35. šahovski olimpiadi -Bled 2002; Ur. list RS, št. 86/02
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2003 izdajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 117/02
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob Evropskem letu invalidov 2003; Ur.l. RS, št. 31/03.
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 60. obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju; Ur.l. RS, št. 50/03
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob Evropskem letu invalidov 2003 v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 51/03
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 60.obletnici Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju; Ur.l. RS, št. 87/03
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2004 izdajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 100/03
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva Jurija Vege; Ur.l. RS, št. 126/03
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda; Ur.l. RS, št. 1/04
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva Jurija Vege v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 23/04
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 34/04
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda; Ur.l. RS, št. 46/04
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 1000-letnici prve pisne omembe Bleda v prodajo in obtok; Ur.l. RS, št. 61/04
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2005 izdajo priložnostni kovanci; Ur.l. RS, št. 77/04
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici ustanovitve Slovenske sokolske zveze; Ur.l.RS, št. 13/05
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 100-letnici slovenskega filma; Ur.l.RS, št. 13/05
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 100-letnici ustanovitve Slovenske sokolske zveze v prodajo in obtok; Ur.l.RS, št. 47/05
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 100-letnici slovenskega filma v prodajo in obtok; Ur.l.RS, št. 47/05
 • Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2006 izdajo priložnostni kovanci - Ur. l. RS, št. 74/05
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 150-letnici rojstva pesnika Antona Aškerca - Ur.l. RS, št. 101/05
 • Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta - Ur.l. RS, št. 106/05
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta v prodajo in obtok - Ur.l. RS, št. 10/06
 • Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 150-letnici rojstva pesnika Antona Aškerca v prodajo in obtok - Ur.l. RS, št. 10/06

Akti o vrednostnih bonih

 • Sklep, da se vzame iz obtoka vrednostni bon za 5000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 66/93
 • Sklep, da se vzamejo iz obtoka vrednostni boni za 500, 200, 100, 50, 10, 5, 2 in 1 tolar; Ur.l. RS, št. 15/93
 • Sklep, da se vzame iz obtoka vrednostni bon za 1000 tolarjev; Ur.l. RS, št. 52/92
 • Sklep o izročitvi vrednostnega bona za 5000 enot v obtok; Ur.l. RS, št. 24/92
 • Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o izdaji, apoenih in glavnih znamenjih vrednostnih bonov Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 24/92
 • Sklep o izročitvi vrednostnih bonov v obtok; Ur.l. RS, št. 17/91-I
 • Sklep o izdaji, apoenih in glavnih znamenjih vrednostnih bonov Republike Slovenije; Ur.l. RS, št. 17/91-I
 • Sklep, da se vzamejo iz obtoka dinarski bankovci; Ur.l. RS, št. 17/91-I
 • Sklep, da se vzamejo iz obtoka kovanci za 1, 2 in 5 dinarjev ter 10, 20 in 50 par; Ur.l. RS, št. 17/91-I

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti