Banner BS
English Prijava
Natisni stran Manjše črke Večje črke
Napredno iskanje

Banka Slovenije

Zakoni in predpisi

Denarna enota v Sloveniji

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Zavarovanje terjatev

Pravna podlaga ECB o izvajanju denarne politike

Vodenje računov obveznih rezerv pri Banki Slovenije

Nadzor bančnega poslovanja

Sklepi o uporabi smernic evropskih nadzornih organov

Reševanje in jamstvo za vloge

Centralni kreditni register

Finančna stabilnost

Plačilni in poravnalni sistemi

Menjalniško poslovanje

Poročanje o medbančnih depozitih

Statistika

Tarifa BS

Drugi predpisi

Monetarna politika

Finančna stabilnost

Nadzor bančnega sistema

Jamstvo za vloge v bankah

Reševanje bank

Plačilni in poravnalni sistemi

Statistika

Publikacije

Bankovci in kovanci

Poročanje BS

Centralni kreditni register

Domov  > Zakoni in predpisi  > Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)  

Izvajanje denarne politike (instrumenti in zavarovanje)

Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike (neuradni čistopis, julij 2017)

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o splošnih pravilih izvajanja denarne politike; 07.04.2015 

Uporabniški priročnik za uporabo spletne aplikacije eAvkcije; 21.02.2013

Uporabniški priročnik za nasprotne stranke in Banko Slovenije v zvezi s postopki izvajanja posojila čez dan ter odprtih ponudb; november 2015

Splošni pogoji Banke Slovenije za sklepanje poslov valutnih zamenjav eurov v ameriške dolarje; 21.10.2008

Splošni pogoji Banke Slovenije za sklepanje poslov valutnih zamenjav eurov v švicarske franke (neuradni čistopis, november 2008) 

Splošni pogoji zagotavljanja dolarske likvidnosti nasprotnim strankam (neuradni čistopis, april 2015)

 

Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Slovenija
Tel: 01 471 90 00
Fax: 01 251 55 16

Kazalo
Kontakt
Novosti
Razpisi
Javna naročila
Povezave

Enotno območje plačil v evrih

 

Pogoji uporabe | Varovanje zasebnosti